Znaleziono 4 artykuły

Bożena Baster

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieletni (jako) sprawca czynu zabronionego Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 73-92
Przestępczość nieletnich – główne teorie wyjaśniające zjawisko Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 83-98
Czynniki środowiskowe i osobowościowe jako determinanty zachowań przestępczych nieletnich Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 93-107
Czyny zabronione nieletnich w świetle dokumentacji sądowej Bożena Baster Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 129-146