Znaleziono 6 artykułów

Jacek Bartyzel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ani centralizm, ani separatyzm, lecz jedność w wielości Las Españas : tradycjonalistyczna wizja regionalizmu Juana Vázqueza de Melli (1861-1928) Jacek Bartyzel s. 73-85
Estetyka kreacjonistyczna Jerzego Brauna Jacek Bartyzel s. 169-189
Świętość w teatrze i w dramacie poetyckim Jacek Bartyzel s. 185-196
Political Theology of Juan Donoso Cortés Jacek Bartyzel s. 195-216
O sztuce wypasania trzód : wiedza a władza w filozofii politycznej Platona Jacek Bartyzel s. 209-220
"Umierać, ale powoli! O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich w latach 1815-2000", Jacek Bartyzel, Kraków 2002 : [recenzja] Tadeusz Miłkowski Jacek Bartyzel (aut. dzieła rec.) s. 226-229