Znaleziono 10 artykułów

Julian Bartyś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan i potrzeby badań nad historią techniki przemysłu spożywczego w Polsce Julian Bartyś s. 135-156
"Źródła ikonograficzne do historii rolnictwa polskiego", Bohdan Baranowski, Tadeusz Dziekoński, Julian Bartyś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Marian Wachowski Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) Tadeusz Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 158-163
"Początki mechanizacji rolnictwa polskiego", Julian Bartyś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Stanisław Grzymałowski Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Początki mechanizacji rolnictwa polskiego", Julian Bartyś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Nizinna hodowla owiec w II połowie XVIII i w I połowie XIX wieku na przykładzie dóbr Ordynacji Zamojskiej", Julian Bartyś, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963 : [recenzja] Ryszard Orłowski Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) s. 248-250
"Materiały do dziejów przemysłu metalowego w dobrach Ordynacji Zamojskiej w I połowie XIX wieku", Julian Bartyś, Wrocław 1958 : [recenzja] Zbigniew Tabaka Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) s. 298-303
Sukiennictwo w ordynacji zamojskiej w I połowie XIX w. Julian Bartyś s. 486-509, 634-636
"Liber Generationis Plebeanorum (Liber Chamorum)", Walerian Nekanda Trepka, wyd. Wł. Dworzaczek, J. Bartyś, Z. Kuchowicz, pod. red. Wł. Dworzaczka, część I: Wstępy wydawców i tekst, część II: Przypisy rzeczowe, indeks, Wrocław 1963 : [recenzja] Stanisław Tazbir Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) Władysław Dworzaczek (aut. dzieła rec.) Z. Kuchowicz (aut. dzieła rec.) Walerian Nekanda Trepka (aut. dzieła rec.) s. 514-516
Praktyczne znaczenie badań nad zapomnianymi wynalazkami Julian Bartyś s. 571-583
Stan i potrzeby badań nad historią techniki rolnictw w Polsce Julian Bartyś s. 577-594