Znaleziono 5 artykułów

Grzegorz Barth

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uznanie Boga jako afirmacja człowieka : o teotropicznej strukturze osoby ludzkiej Grzegorz Barth s. 19-29
Osoba a edukacja : kilka uwag z perspektywy hermeneutyki personalistycznej Grzegorz Barth s. 75-83
"Hermeneutyka osoby", Grzegorz Barth, Lublin 2013 : [recenzja] Jerzy Szymik Grzegorz Barth (aut. dzieła rec.) s. 223-225
"Hermeneutyka osoby", Grzegorz Barth, Lublin 2013 : [recenzja] Michał Kosche Grzegorz Barth (aut. dzieła rec.) s. 233-237
Miłość Boga w ujęciu J. Razingera Grzegorz Barth s. 245-265