Znaleziono 15 artykułów

Adam Bartczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokument jako środek dowodowy w procesie małżeńskim Adam Bartczak s. 3-13
Aktualność małżeństwa sakramentalnego we współczesnym świecie w świetle nauki katolickiej Adam Bartczak s. 3-16
Czynności procesowe obrońcy węzła małżeńskiego Trybunału Diecezji Łódzkiej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw w latach 1984 – 2005 Adam Bartczak s. 3-17
Postępowanie dowodowe w świetle „Instrukcji dla Sądu Biskupiego w Łodzi” z 1935 r. Adam Bartczak s. 3-11
Przygotowanie do zawarcia małżeństwa w świetle przemówienia Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 2011 r. Adam Bartczak s. 25-31
Sądowa jurysdykcja nad małżeństwem w Polsce Adam Bartczak s. 27-38
Konkordatowe i pozakonkordatowe gwarancje sprawowania kultu publicznego Adam Bartczak s. 41-55
Podstawowe założenia reformy kanonicznego procesu małżeńskiego w motu proprio Franciszka „Mitis Iudex Dominus Iesus” Adam Bartczak s. 57-70
Ignorantia iuris nocet : kilka uwag z pracy kancelarii trybunału kościelnego Adam Bartczak s. 61-72
«Officium et ius» w kan. 1136 KPK Adam Bartczak s. 111-125
Ochrona praw ubogich w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa Adam Bartczak s. 117-135
„Małżeństwo w Kościele katolickim oraz czterech religiach niechrześcijańskich (judaizm, islam, hinduizm, buddyzm”), red. Ginter Dzierżon, Kraków 2014 : [recenzja] Adam Bartczak Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) s. 139-141
Obrona ważności małżeństwa w perspektywie poszukiwania prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego Adam Bartczak s. 155-169
„Obrona ważności małżeństwa a poszukiwanie prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego na podstawie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzonych w Trybunale Diecezji Łódzkiej w latach 1920–2006”, Adam Bartczak, Warszawa 2008 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Adam Bartczak (aut. dzieła rec.) s. 352-357
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego w Olsztynie Adam Bartczak s. 380-381