Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Barcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leniency Program as an Innovative Legal Tool for Fighting Cartels within the European Union Agnieszka Barcik Piotr Dziwiński s. 61-78
Zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze poddanym nadzorowi antymonopolowemu : ujęcie makroekonomiczne Agnieszka Barcik s. 347-358