Znaleziono 9 artykułów

Henryk Baranowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Copernican Bibliography, Vol. 1-3 Henryk Baranowski s. 7-8
"Vilniaus periodiniai leidiniai 1760-1918 : bibliografinė rodyklė", Jadvyga Kazlauskaitė, Vilnius 1988 : [recenzja] Henryk Baranowski Jadvyga Kazlauskaitė (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Bibliografia Wilna", Henryk Baranowski, t. I: "Uniwersytet Wileński 1579-1939", t. II: "Miasto", Toruń, 1996-2000 : [recenzja] Marceli Kosman Henryk Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Bibliographie zur Geschichte der Universität Ingolstadt-Landshut-München 1472-1982", Ladislaus Buzas, München 1984 : [recenzja] Henryk Baranowski Ladislaus Buzas (aut. dzieła rec.) s. 243-244
"Bibliografia Kopernikowska", T. 3: "1972-2001", Henryk Baranowski, Toruń 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Henryk Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 256-257
Pokłosie jubileuszu Uniwersytetu Wileńskiego Henryk Baranowski Irena Petrauskiené (aut. dzieła rec.) K. Čepiené (aut. dzieła rec.) s. 415-421
"Bibliographie zur Geschichte der Universität Tübingen", Friedrich Seck, Gisela Krause, Ernestine Stöhr, Tübingen 1980 : [recenzja] Henryk Baranowski Gisela Krause (aut. dzieła rec.) Friedrich Seck (aut. dzieła rec.) Ernestine Stöhr (aut. dzieła rec.) s. 465-466
"Bibliografia kopernikowska II. 1956-1971", Henryk Baranowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Henryk Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 752-753
"Journal for the History of Astronomy", r. 1: 1970 i 2: 1971 Henryk Baranowski s. 844-846