Znaleziono 5 artykułów

Maria Baranowska-Janota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Instytutu Rozwoju Miast w roku 2004 Maria Baranowska-Janota s. 87-95
Działalność Instytutu Rozwoju Miast w roku 2005 Maria Baranowska-Janota s. 109-130
Ecological corridors in spatial planning Maria Baranowska-Janota Agnieszka Rozenau-Rybowicz s. 113-123
Korytarze ekologiczne w planowaniu przestrzennym Maria Baranowska-Janota Agnieszka Rozenau-Rybowicz s. 132-142
Działalność Instytutu Rozwoju Miast w roku 2006 Maria Baranowska-Janota s. 143-168