Znaleziono 3 artykuły

Wojciech Baran-Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół warsztatu średniowiecznego dziejopisa – uwagi na marginesie badań nad „Kroniką świata” Mariana Szkota Wojciech Baran-Kozłowski s. 22-36
Rękopis Digestum vetus ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN Wojciech Baran-Kozłowski s. 39-62
"Latinská literatura českého středovĕku do roku 1400", Jana Nechutová, Praha 2000 : [recenzja] Wojciech Baran-Kozłowski Jana Nechutová (aut. dzieła rec.) s. 163-164