Znaleziono 5 artykułów

Teresa Banaś-Korniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Aż się za cię wstydzę, gdy cię w tańcu widzę" : o kobiecości i wstydzie w poezji Jana Kochanowskiego : na wybranych przykładach Teresa Banaś-Korniak s. 9-22
Zgodnie z zasadą decorum : przyczynek do wyjaśnienia wątków metapoetyckich w "Trenach" Jana Kochanowskiego Teresa Banaś-Korniak s. 13-27
Rzeczywistość "realna" czy absurdalna? : Ethos rycerski plebejusza i Żyda w dramacie sowizdrzalskim Teresa Banaś-Korniak s. 15-25
Ekspresja milczenia w "Trenach" Jana Kochanowskiego : glosa do badań nad konstrukcją retoryczną poematu Teresa Banaś-Korniak s. 141-150
Jawne i ukryte sady o rzeczywistości w "Pismach" Jana Dzwonowskiego : na wybranych przykładach Teresa Banaś-Korniak s. 181-195