Znaleziono 7 artykułów

Janusz Balicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sekularyzacja Europy - szansa czy wyzwanie dla integracji imigrantów z krajów muzułmańskich? : przypadek Wielkiej Brytanii Janusz Balicki s. 7-26
Kościół wobec wyzwań kryzysu demograficznego okresu transformacji ustrojowej w Polsce Janusz Balicki s. 103-125
Światowy szczyt w Kopenhadze na temat rozwoju społecznego (6-12.03.1995) Janusz Balicki s. 107-127
Polityka społeczna Danii Janusz Balicki s. 121-147
Integracja kulturowa studentów muzułmańskich w Newham College w Londynie Janusz Balicki s. 157-177
"Przemiany ludnościowe : fakty - interpretacje - oceny. T. 1, Mechanizmy przemian ludnościowych : globalna polityka ludnościowa", Janusz Balicki , Ewa Frątczak , Charles B. Nam , Warszawa 2003 : [recenzja] Renata Piros Janusz Balicki (aut. dzieła rec.) Ewa Frątczak (aut. dzieła rec.) Charles B. Nam (aut. dzieła rec.) s. 217-220
Globalna polityka ludnościowa : konflikt Północ-Południe Janusz Balicki s. 219-231