Znaleziono 3 artykuły

E. Balawajder

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jacques Maritain - prekursor soborowego humanizmu : myśl filozoficzno-teologiczna Jacquesa Maritaina", red. S. Kowalczyk, E. Balawajder, Lublin 1992 : [recenzja] Ignacy Dec E. Balawajder (aut. dzieła rec.) S. Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 112-113
"Filozofia pochylona nad człowiekiem : studia dedykowane Księ­dzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi", red. E. Balawajder, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Lublin 2004 : [recenzja] Ignacy Dec E. Balawajder (aut. dzieła rec.) A. Jabłoński (aut. dzieła rec.) J. Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 184
"Ksiądz Profesor Stanisław Kowalczyk : człowiek, Uczony, Nauczyciel", red. E. Balawajder, Sandomierz 2002 : [recenzja] Ignacy Dec E. Balawajder (aut. dzieła rec.) s. 210-211