Znaleziono 3 artykuły

Czesław Bakunowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koleje Generalnego Gubernatorstwa w wojennej organizacji kolejnictwa III Rzeszy Niemieckiej 1939-1945 Czesław Bakunowicz s. 29-45
Kolejnictwo II Rzeczypospolitej Polskiej : (przygotowania do wojny 1918-1939) Czesław Bakunowicz s. 75-83
Ostbahn - Kolej Wschodnia w Generalnym Gubernatorstwie w przygotowaniach wojennych i w ofensywnej fazie wojny Niemiec z ZSRR, 1941 - połowa 1942 r. Czesław Bakunowicz s. 87-101