Znaleziono 10 artykułów

Agnieszka Bajor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dydaktyczne aspekty opowiadań na łamach katolickiej "Niedzieli dla Dzieci" (1931-2010) Agnieszka Bajor s. 99-114
Tygodniki diecezjalne biskupa Teodora Kubiny w dwudziestoleciu międzywojennym Agnieszka Bajor s. 105-120
Modele współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych na rzecz edukacji ustawicznej nauczycieli bibliotekarzy Agnieszka Bajor Hanna Langer s. 111-126
"Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie", Jolanta Gwioździk, Edward Różycki, Warszawa 2008 : [recenzja] Agnieszka Bajor Jolanta Gwioździk (aut. dzieła rec.) Edward Różycki (aut. dzieła rec.) s. 113-117
Terapeutyczna funkcja literatury pięknej na przykładzie "Niedzieli" (1926-1939) Agnieszka Bajor s. 126-135
Wycieczka Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do Biblioteki Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności, Katowice, 23 kwietnia 2014 r. Agnieszka Bajor s. 182-184
Zakony mnisze na wschodnich kresach Rzeczypospolitej w świetle bibliografii bibliologicznych 1937-2001 Agnieszka Bajor s. 203-221
"Bibliografia historii Śląska = Bibliographie zur Geschichte Schlesiens = Bblio grafie dejin Slezka 1996", red. Karol Sanojca, Kai Struve, Wrocław 2002 : [recenzja] Agnieszka Bajor Karol Sanojca (aut. dzieła rec.) Kai Struve (aut. dzieła rec.) s. 220-226
"Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.)", Weronika Pawłowicz, Katowice 2009 : [recenzja] Agnieszka Bajor Weronika Pawłowicz (aut. dzieła rec.) s. 234-240
"Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego : za lata 2000–2002 : wybór; Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego : za lata 2003–2005 : wybór", red. Olga Nowicka, Chrzanów 2005 : [recenzja] Agnieszka Bajor Olga Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 492-496