Znaleziono 7 artykułów

Ewa Badzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym Ewa Badzińska s. 13-24
Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesie Ewa Badzińska s. 25-37
Wirtualne narzędzia tworzenia i dyfuzji wiedzy Ewa Badzińska Krzysztof Kubiak s. 67-78
Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji – studium przypadku Ewa Badzińska Edyta Gołąb-Andrzejak s. 81-91
Technologie informacyjno-komunikacyjne w środowisku wirtualnym Ewa Badzińska s. 165-175
Zastosowanie technologii informatycznych w kontekście rozwoju wiedzy w organizacji Ewa Badzińska Krzysztof Kubiak s. 341-348
Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym – studium przypadku Ewa Badzińska Szymon Cichorek s. 411-422