Znaleziono 1 artykuł

Michaił M. Bachtin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czas i przestrzeń w powieści Michaił M. Bachtin Jerzy Faryno (tłum.) s. 273-311