Znaleziono 78 artykułów

Józef Babicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Les expéditions soviétiques et polonaises dans les régions polaires, à la lumière des études contemporaines Józef Babicz I. A. Fedosiejev T. D. Ilina
Wacław Olszewicz (1888-1974) Józef Babicz Zbigniew Wójcik s. 97-103
"Nauka o ludziach Fryderyka Ratzla", Józef Babicz, Wrocław 1962 : [recenzja] Joachim Dietze Józef Babicz (aut. dzieła rec.) s. 123-125
Copernicus and Geography Józef Babicz s. 129-137
"Teoria Moritza Wagnera o powstawaniu gatunków. Przyczynek do dziejów biogeografii", Józef Babicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Kazimierz Petrusewicz Józef Babicz (aut. dzieła rec.) s. 130-131
Introduction Józef Babicz s. 135-137
"Historia nauki o Ziemi w zarysie", Józef Staszewski, Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Babicz Józef Staszewski (aut. dzieła rec.) s. 140-143
Konferencja w Instytucie im. Karola Sudhoffa w Lipsku Józef Babicz s. 147-148
"Prace Muzeum Ziemi" Nr 15: "Prace z zakresu historii nauk geologicznych. Cz. I", Warszawa 1970 : [recenzja] Józef Babicz s. 152-155
"Teoria Moritza Wagnera o powstawaniu gatunków. Przyczynek do biogeografii dziejów", Józef Babicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Anna Straszewicz Józef Babicz (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Syberyjskie szlaki", Antoni Kuczyński, Wrocław 1972 : [recenzja] Józef Babicz Zbigniew Wójcik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 155-158
Historia geografii i kartografii na XIX Mięzynarodowym Kongresie Historii nauki (Saragossa, 23-29 VIII 1993) Józef Babicz s. 175-176
L'École géographique polonaise d'Eugeniusz Romer Józef Babicz s. 179-182
Sympozjum na temat historii mineralogii, petrologii i geochemii, Monachium 8-9 marzec 1996 r. Józef Babicz s. 198
"O Portuguēs Cristovāo Colombo, Agento secreto do Rei Dom Jōao II", Augusto de Mascarenhas Barreto, Lisboa 1988 : [recenzja] Józef Babicz Augusto de Mascarenhas Barreto (aut. dzieła rec.) s. 200-205
"Polacy na szlakach morskich świata", Jerzy Pertek, Wrocław 1957 : [recenzja] Józef Babicz Jerzy Pertek (aut. dzieła rec.) s. 202-203
Introduction : Some Contemporary Investigations into the History of Geographical Thought Józef Babicz s. 203-204
Jubileusz 500-lecia urodzin Georgiusa Agricoli: 1494-1555. Chemnitz 24-27.03.1994 Józef Babicz s. 208-209
"Oczerki po istorii gieografii w Rossii XVIII w. (1725-1800)", A. M. Lebiediew, Moskwa 1957 : [recenzja] Józef Babicz A. M. Lebiediew (aut. dzieła rec.) s. 212-213
Conclusion Józef Babicz s. 225-228
Dwusetna rocznica urodzin Aleksandra Humboldta Józef Babicz s. 226-228
X Międzynarodowe Seminarium Renesansu w Tours Józef Babicz s. 229-230
The Schools of Geography Józef Babicz s. 257-260
"Die Anthropogeographie Friedrich Ratzels und ihre ideengeschichtliche Wurzeln", Johannes Steinmetzler, Bonn 1956 : [recenzja] Józef Babicz Johannes Steinmetzler (aut. dzieła rec.) s. 306-310
Jan Reychman (1910-1975) Józef Babicz Zbigniew Wójcik s. 317-321
"Sbornik nieopublikowannych matieriałow A. L. Czekanowskogo. Stati o jewo naucznoj rabotie", A. L. Czekanowski, Irkutsk 1962 : [recenzja] Józef Babicz A. L. Czekanowski (aut. dzieła rec.) s. 317-318
"Oczerki iz istorii ruskich geograficzeskich isledowanii w 1725-1765 gg.", W. I. Grekow, Moskwa 1960 : [recenzja] Józef Babicz W. I. Grekow (aut. dzieła rec.) s. 318-319
"Paweł Edmund Strzelecki", Wacław Słabczyński, Warszawa 1957; "Nowa Południowa Walia", Paweł Edmund Strzelecki, Warszawa 1958; "Pisma wybrane", Paweł Edmund Strzelecki, Warszawa 1960 : [recenzja] Józef Babicz Paweł Edmund Strzelecki (aut. dzieła rec.) Wacław Słabczyński (aut. dzieła rec.) s. 324-325
Bolesław Olszewicz (1983-1970) Józef Babicz s. 325-329
Antonina Halicka 1908-1973 Józef Babicz Zbigniew Wójcik s. 331-335
Praktyka jako kryterium prawdy w geologii Józef Babicz s. 341-342
50-lecie pracy naukowej prof. dra Bolesława Olszewicza Józef Babicz s. 349-350
Determinizm geograficzny jako kierunek mieszczańskiej myśli społecznej Józef Babicz s. 351-359
"Szukałem Adama", Herbert Wendt, Warszawa 1960 : [recenzja] Józef Babicz Herbert Wendt (aut. dzieła rec.) s. 352-353
"Aleksander Sapieha i warszawskie środowisko przyrodnicze końca XVIII i początku XIX w.", Zbigniew Wójcik, Warszawa 1970 : [recenzja] Józef Babicz Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 352-354
Józef Staszewski 1887-1966 Józef Babicz s. 357-359
"Rodosskaja parallel. Żyzń i diejatelnost' Eratosfiena", A. B. Ditmar, Moskwa 1965 : [recenzja] Józef Babicz A. B. Ditmar (aut. dzieła rec.) s. 385
Zebranie Zespołu Historii Geodezji Józef Babicz s. 390
"Dydaktyka geografii. Wybór pism", Wacław Nałkowski, Warszawa 1968 : [recenzja] Józef Babicz Wacław Nałkowski (aut. dzieła rec.) s. 396-397
Współpraca polsko-radziecka w zakresie historii nauk technicznych Józef Babicz s. 401
"Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i geopolityce", Jakub Litwin, Warszawa 1956 : [recenzja] Józef Babicz Jakub Litwin (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Wincenty Pol - badacz kultury ludowej", Kazimiera Zawistowicz-Adamska, Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Babicz Kazimiera Zawistowicz-Adamska (aut. dzieła rec.) s. 412
Historia geografii i oceanografii Józef Babicz s. 415-417
Wizyty radzieckich historyków geologii Józef Babicz Zbigniew Wójcik s. 417-418
Międzynarodowe sympozja z historii geografii i kartografii Józef Babicz s. 421-423
"Eugeniusz Romer", Łucja Mazurkiewicz-Herzowa, Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Babicz Łucja Mazurkiewicz-Herzowa (aut. dzieła rec.) s. 422
Zebranie Zakładu Historii Nauk Przyrodniczych Józef Babicz s. 434-435
P. E. Strzelecki na tle 200-letniej rocznicy Państwa Australijskiego Józef Babicz s. 437-439
Kongresy międzynarodowe: 27 Międzynarodowy Kongres Geologiczny (Moskwa 4-11 sierpień 1984); 25 Międzynarodowy Kongres Geograficzny (Paryż sierpień-wrzesień 1984) Józef Babicz s. 438-439
Międzynarodowe konferencje z historii kartografii w 1989 r. Józef Babicz s. 439-441
Wizyta prof. W. W. Tichomirowa w Polsce i posiedzenie grupy narodowej INHIGEO Józef Babicz s. 440
"Pieriepiska Aleksandra Humboldta z uczonymi i gosudarstwiennymi diejatielami Rossiji", Moskwa 1962 : [recenzja] Józef Babicz s. 441
Jubileusz 200 rocznicy urodzin Karola Rittera (1779-1859) - współtwórcy naukowej geografii Józef Babicz s. 451
Austriackie źródła do historii nauk o ziemi w Polsce Józef Babicz s. 459-460
"Historia geografii", Zeszyt 4, Warszawa 1959 : [recenzja] Józef Babicz s. 487-488
Mikołaj Kopernik a geografia Józef Babicz s. 495-502
"Poczet wielkich podróżników", Jan Miller, Warszawa 1967 : [recenzja] Józef Babicz Jan Miller (aut. dzieła rec.) s. 543-544
Z pobytu w archiwach Lipska i Quedlinburga Józef Babicz s. 543-544
"Pięć wieków geodezji polskiej. Szkice historyczne od XV-XIX wieku", Kazimierz Sawicki, Warszawa 1968 : [recenzja] Józef Babicz Kazimierz Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 553-554
Nieznane wykłady geografii Wincentego Pola Józef Babicz s. 555-556
"Der Eintritt der südlichen Hemisphäre in die europäische Geschichte. Die Erschliessung des Afrikaweges nach Asien vom Zeitalter Heinrichs des Seefahrers bis zu Vasco da Gama", Günther Hamann, Wien 1968 : [recenzja] Józef Babicz Günther Hamann (aut. dzieła rec.) s. 572-575
"Ludomir Sawicki. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin (1884-1964)", pod red. Marii Dobrowolskiej, Rodiona Mochnackiego, Warszawa 1968 : [recenzja] Józef Babicz Maria Dobrowolska (aut. dzieła rec.) Rodion Mochnacki (aut. dzieła rec.) s. 573-574
"Geographie. Europäische Entwicklung in Texten und Erläuterungen", Hanno Beck, Freiburg 1973 : [recenzja] Józef Babicz Hanno Beck (aut. dzieła rec.) s. 575-579
Posiedzenia naukowa Działu Historii Nauk Społecznych Józef Babicz Stanisław Grzybowski s. 584-585
"Antologia pamiętników polskich XVI wieku", pod red. Romana Pollaka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Józef Babicz Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 611-612
Międzynarodowe konferencje historyków nauk o Ziemi Józef Babicz s. 615-616
Wizyta sekretarza generalnego Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (INHIGEO) dra Endre Dudicha (Węgry) w Polsce (11-14 XI 1985 r.) Józef Babicz Jadwiga Garbowska s. 627-628
"Konkwistadorzy", Jacques Lafaye, Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Babicz Jacques Lafaye (aut. dzieła rec.) s. 632-633
Zygmunt Gloger a kultura Podlasia Antoni Śledziewski Józef Babicz (aut. dzieła rec.) St. Dembe (aut. dzieła rec.) Zygmunt Gloger (aut. dzieła rec.) Halina Horodyska (aut. dzieła rec.) Anna Kutrzeba-Pojnarowa (aut. dzieła rec.) s. 651-655
Geschichte der Geologie und des geologischen Weltbildes", Carl Christoph Beringer, Stuttgart 1954 : [recenzja] Józef Babicz Carl Christoph Beringer (aut. dzieła rec.) s. 735-737
125 rocznica śmierci Aleksandra Humboldta Józef Babicz s. 747-749
Z pobytu we Francji Józef Babicz s. 750-751
Wizyta w Polsce Daniela Dory'ego - francuskiego historyka nauki Józef Babicz s. 812
Wizyta profesora W. W. Tichomirowa w Polsce Józef Babicz s. 867
Studia nad dziejami ziem słowiańskich zachodnich i środkowych wobec nowych źródeł do powstania mapy Królestwa Polskiego Józef Babicz A. V. Postnikov s. 941-946
XVII Międzynarodowy Kongres Historii nauki. 31 lipca - 8 sierpnia 1985 r. Józef Babicz s. 945-947
Z działalności w zakresie historii kartografii w świecie Józef Babicz s. 947
V Sympozjum Uniwersytetu w Rostoku: Towarzystwa naukowe a rozwój poznania w zakresie dyscyplin w historii nauki. 28-29 października 1985 Józef Babicz s. 948