Znaleziono 3 artykuły

Mirosław Z. Babiarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recenzja książki "Rozwój integralny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie kulturowym i religijnym", redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz i Ewa M. Szumilas, Wyd. UJK, Kielce 2013 Marian Z. Stepulak Mirosław Z. Babiarz (aut. dzieła rec.) Ewa M. Szumilas (aut. dzieła rec.) s. 179-182
Recenzja książki Elżbiety Lisowskiej “Diagnoza ryzyka przemocy wobec dziecka w rodzinie. Antytrajektoria przemocy”, Wyd. Gens, Kielce 2008 Mirosław Z. Babiarz Elżbieta Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 237-238
Recenzja książki Piotra Mazura ”Podstawy pedagogiki pastoralnej”, Wyd. WAM, Kraków 2011 Mirosław Z. Babiarz Piotr Mazur s. 239-240