Znaleziono 2 artykuły

Danuta Babińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola wiedzy w procesie internacjonalizacji firm z rynków wschodzących Danuta Babińska s. 13-25
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu rynków wschodzących Danuta Babińska s. 537-548