Znaleziono 4 artykuły

Maria Błaziak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rocznik świętokrzyski nowy" - rocznikiem mansjonarskim czy andegaweńsko-jagiellońskim? Maria Błaziak s. 49-63
"De magna strage" kazaniem bernardyńskim czy uniwersyteckim? Maria Błaziak s. 65-71
"Louis the Great King of Hungary and Poland", ed. by S. B. Vardy, G. Grosschmid, L. S. Domonkos, New York 1986 : [recenzja] Maria Błaziak L. S. Domonkos (aut. dzieła rec.) G. Grosschmid (aut. dzieła rec.) S. B. Vardy (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Словарь книжников и книжности древней Руси, Вып. I (XI-первая половина XIV в.)", отв. ред. Д. М. Лихачев, ред. Д. М. Буланин, О. В. Творогов, Ленинград 1987 : [recenzja] Maria Błaziak D. M. Bylanin (aut. dzieła rec.) D. M. Lihačev (aut. dzieła rec.) O. V. Tvorogov (aut. dzieła rec.) s. 120