Znaleziono 28 artykułów

Tomasz Błaszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac ks. Józefa Mandziuka dotycząca historii Kościoła katolickiego na Śląsku Tomasz Błaszczyk s. 21-55
Zakony na Śląsku w czasach reformacji i reformy kościelnej oraz ich znaczenie Tomasz Błaszczyk s. 23-39
Wpływ masonerii na duchowieństwo katolickie na Śląsku do połowy XIX wieku Tomasz Błaszczyk s. 29-35
Początki Katholikentage w Niemczech jako forma walki o wolność Kościoła Tomasz Błaszczyk s. 33-43
Działalność kościelna Antoniego i Augustyna Theinerów Tomasz Błaszczyk s. 39-51
Początki jezuickich misji ludowych na Śląsku w XIX wieku Tomasz Błaszczyk s. 41-52
Działalność ks. Jana Ronge na Śląsku Tomasz Błaszczyk s. 51-62
Problemy z ortodoksją na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w XIX stuleciu Tomasz Błaszczyk s. 59-82
Katolickie zrzeszenia na Śląsku w XIX wieku Tomasz Błaszczyk s. 65-75
Generalne Zgromadzenie Katolików Niemiec (Katholikentage) na Śląsku w XIX wieku i jego postanowienia Tomasz Błaszczyk s. 85-98
Hugo Laemmer - teolog wrocławski (1835-1918) Tomasz Błaszczyk s. 91-106
Wspólne zapisy regulacji prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Teologii Katolickiej w pierwszej połowie XIX wieku Tomasz Błaszczyk s. 91-100
Konwikty dla ubogich uczniów na Śląsku Tomasz Błaszczyk s. 109-119
Ks. Franciszek Ksawery Fischer (1813-1879) – duszpasterz śląsk Tomasz Błaszczyk s. 113-121
Problem małżeństw mieszanych na Śląsku w czasach pruskich Tomasz Błaszczyk s. 115-125
Opieka Towarzystwa św. Wincentego a Paulo nad młodzieżą rzemieślniczą we Wrocławiu w latach 1855-1871 Tomasz Błaszczyk s. 119-132
Wpływ Kościoła katolickiego w integracji osadników na Dolnym Śląsku po 1945 roku na przykładzie dekanatu strzelińskiego i gminy Przeworno Tomasz Błaszczyk s. 119-130
Początki śląskiej prowincji jezuitów Tomasz Błaszczyk s. 123-132
Filozofia egzystencjalna Alberta Camusa Tomasz Błaszczyk s. 167-183
Akcja Katolicka na Śląsku za rządów Kard. Adolfa Bertrama Tomasz Błaszczyk s. 169-179
Działalność dydaktyczno-naukowa w środowisku wrocławskim ks. prof. zw. dr. hab. Józefa Mandziuka Tomasz Błaszczyk s. 195-210
Józef Wawrzyniec Wick - śląski działacz społeczny (1820-1903) Tomasz Błaszczyk s. 217-228
"Fakultet Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1914 : aspekt historyczno-prawny", Tomasz Błaszczyk, Legnica 2001 : [recenzja] Waldemar Gliński Tomasz Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Działalność kardynała Jerzego Koppa jako biskupa wrocławskiego (1887-1914) Tomasz Błaszczyk s. 227-238
"Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wobec wspólnot religijnych w Królestwie Polskim 1815-1820", Waldemar Gliński, Warszawa 2002 : [recenzja] Tomasz Błaszczyk Waldemar Gliński (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Dzieje Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 1954-1999", Józef Mandziuk, Warszawa 1999 : [recenzja] Tomasz Błaszczyk Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 277-279
"Znaczenie trzech pierwszych synodów limskich dla ewangelizacji misyjnej Indian Guarani na przykładzie redukcji jezuickich w prowincji paragwajskiej w latach 1604 - 1767", Janusz Brzozowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Tomasz Błaszczyk Janusz Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 332-336
"Zakony na śląsku w dobie kulturkampfu", Tomasz Błaszczyk, Wrocław 2004 : [recenzja] Kazimierz Łatak Tomasz Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 359-364