Znaleziono 8 artykułów

Marta Błąd

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reformy wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych Marta Błąd s. 40-55
SAPARD : program pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach kandydujących Marta Błąd s. 107-118
"Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka", A. Hamrol, W. Mantura, Warszawa 1999 : [recenzja] Marta Błąd Adam Hamrol (aut. dzieła rec.) Władysław Mantura (aut. dzieła rec.) s. 130-132
Polskie rolnictwo u progu Unii Europejskiej a reforma wspólnej polityki rolnej Marta Błąd s. 144-155
Wprowadzenie zunifikowanego systemu rachunkowości rolnej jako jeden z priorytetów Narodowego Programu Przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej Marta Błąd s. 154-163
"Podstawy organizacji i zarządzania", B. Klepacki, Ostrowiec Świętokrzyski 1999 : [recenzja] Marta Błąd Bogdan Klepacki (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską", red. E. Kawecka-Wyrzykowska i E. Synowiec, Warszawa 1996 : [recenzja] Marta Błąd Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (aut. dzieła rec.) Ewa Synowiec (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej", red. S. Prutis, Białystok 1998 : [recenzja] Marta Błąd Stanisław Prutis (aut. dzieła rec.) s. 180-183