Znaleziono 125 artykułów

Andrzej Bąkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokat Lucjan Gluza (1919-1986) Andrzej Bąkowski s. 1-4
Regulacje prawne ustroju adwokatury polskiej w latach 1918-1988 Andrzej Bąkowski s. 41-59
Parę uwag do artykułu adw. Andrzeja Tomaszka pt. "Konkurować uczciwie" Andrzej Bąkowski s. 65-68
Dwie pocztówki z 1939 roku Andrzej Bąkowski s. 74-77
Śmierć Generała Andrzej Bąkowski s. 75-80
Historia na celowniku cenzury PRL Andrzej Bąkowski s. 76-78
Ostatnia bitwa Andrzej Bąkowski s. 78-81
Oriana Fallaci w „Wywiadzie z sobą samą” i w „Apokalipsie” Andrzej Bąkowski s. 84-87
Szpalty pamięci : adw. Piotr Karniol (1931-1991) Andrzej Bąkowski s. 87-88
"Prawo rzymskie - słownik encyklopedyczny", red. Witold Wołodkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 88-90
Karolina Lanckorońska - wspomnienia wojenne Andrzej Bąkowski s. 89-91
Westerplatte : w obronie prawdy Andrzej Bąkowski s. 89-91
Zaczęło się 17 września 1939 roku Andrzej Bąkowski s. 90-93
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Władcy, tyrani, dyktatorzy" Andrzej Bąkowski s. 90-92
"Misja", Stanisław Mikke, Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Stanisław Mikke (aut. dzieła rec.) s. 98-99
Kilka uwag o regulacjach dotyczących ustroju adwokatury polskiej Andrzej Bąkowski s. 99-101
"Polacy na Kremlu i inne historyje" Andrzej Bąkowski s. 101-104
Moje pitavale Andrzej Bąkowski s. 105-108
"Wnoszenie apelacji cywilnej : poradniki prawnicze", Z. Krzemiński, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Z. Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 106-107
"Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan" Andrzej Bąkowski s. 107-111
Norman Davies: „Powstanie 44” Andrzej Bąkowski s. 108-111
My, z rzymskiego prawa Andrzej Bąkowski s. 110-113
Towarzysze Niejasnego Andrzej Bąkowski s. 111-114
Charles de Gaulle : wizerunek wielkiego Francuza Andrzej Bąkowski s. 113-118
Wrzesień 1939 w pamięci żyjących, zapisie historii, legendzie narodu Andrzej Bąkowski s. 113-116
Szaleństwo czy potrzeba narodowa? Refleksje z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Andrzej Bąkowski s. 116-119
„Tajemnica Piłsudskiego” Andrzej Bąkowski s. 123-127
Armia Konna Budionnego w Polsce w 1920 r. w "Dzienniku" Izaaka Babla Andrzej Bąkowski s. 134-137
Szpalty pamięci : adwokat Józef Maciejko 1911-1993 Andrzej Bąkowski s. 134
Józef Światło na falach RWE Andrzej Bąkowski s. 135-138
"W poszukiwaniu idei państwa prawa" Andrzej Bąkowski s. 137-140
"Meandry legalizacji NSZZ "Solidarność" (Autentyczna relacja z wydarzeń wokół legalizacji w listopadzie 1980 r.)", Witold Formański, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Witold Formański (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Rozwód - teksty, orzecznictwo, komentarz, literatura", Zdzisław Krzemiński, Kraków 1997 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Kalendarium wydarzeń II wojny światowej", Janki k. Warszawy ; "Encyklopedia II wojny światowej", T. 1-2, B. Wołoszański, Warszawa 1997 ; "Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej 1939-1945", A. K. Kunert, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Andrzej K. Kunert (aut. dzieła rec.) Janusz Piekałkiewicz (aut. dzieła rec.) Bogusław Wołoszański (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Kodeks etyki adwokackiej. Teksty prawne. Orzecznictwo SN. Orzecznictwo dyscyplinarne. Komentarz", Zdzisław Krzemiński, 1994 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 141-146
"Prawo o adwokaturze. Komentarz", Zdzisław Krzemiński, Warszawa 1998 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 144-146
    Zacytuj
  • Udostępnij
„Europejska tragedia XX wieku : II Wojna Światowa”, Jerzy Holzer, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 145-148
Jałta – gwałt zadany Polsce Andrzej Bąkowski s. 145-148
W Turcji z „Podróżami z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego w ręku Andrzej Bąkowski s. 146-149
Józef Retinger – nieznany bohater Europy Andrzej Bąkowski s. 149-154
„Obława” : podzwonne PRL-u Andrzej Bąkowski s. 150-154
Sądownictwo dyscyplinarne adwokatury. Samorządowe czy państwowe? Andrzej Bąkowski s. 155-159
Gdy myślę etyka adwokacka Andrzej Bąkowski s. 163-165
Stanisława Podemskiego "Pitaval PRL-u" : wędrówka po drogach i bezdrożach prawnych Polski Ludowej Andrzej Bąkowski s. 163-168
"Alimenty i ojcostwo : Komentarz do przepisów - Orzecznictwo - Piśmiennictwo - Wzory Pism", Zdzisław Krzemiński, Zakamycze 2002 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 164-165
„Ku wolności” : powstanie Warszawskie 1944 r. Andrzej Bąkowski s. 164-167
Adwokat Cezary Ponikowski (1854–1944) Andrzej Bąkowski s. 172-178
Szpalty pamięci : adwokat Andrzej Chechliński 1931-1993 Andrzej Bąkowski s. 175-176
"Proces szesnastu. Dokumenty NKWD", [oprac.] Waldemar Strzałkowski, Andrzej Chmielarz, Andrzej Krzysztof Kunert, tł. Kazimierz Stembrowicz, Fryderyk Zbiniewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Andrzej Chmielarz (aut. dzieła rec.) Andrzej Krzysztof Kunert (aut. dzieła rec.) Kazimierz Stembrowicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Strzałkowski (aut. dzieła rec.) Fryderyk Zbiniewicz (aut. dzieła rec.) s. 177-182
"Apelacja karna", Kazimierz Łojewski, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Kazimierz Łojewski (aut. dzieła rec.) s. 196-198
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 207-208
"Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946" Andrzej Bąkowski s. 207-211
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Awokackiej Andrzej Bąkowski s. 208-213
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 228-232
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 230-236
Posiedzenia NRA Andrzej Bąkowski s. 230-232
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 232-236
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 232-234
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 235-238
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Awokackiej Andrzej Bąkowski s. 236-240
Przegląd czasopism prawniczych Andrzej Bąkowski s. 237-242
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 238-240
Walery Sławek jakim Go widzą źródła historyczne Andrzej Bąkowski s. 238-241
Garść refleksji Rzecznika Dyscyplinarnego NRA z dwu kadencji 1989-1995 Andrzej Bąkowski s. 239-242
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 244-245
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 245-247
Kronika adwokatury : spotkania, konferencje, wizyty Andrzej Bąkowski s. 248-252
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 249-252
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury Andrzej Bąkowski s. 250-251
Posiedzenia NRA Andrzej Bąkowski s. 251
Romuald Traugutt – ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863–1864) Andrzej Bąkowski s. 251-253
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 252-255
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 252-253
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 254-256
Szpalty pamięci : adwokat Zbigniew Jędrzejewski 1923-1994 Andrzej Bąkowski s. 255-256
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Awokackiej Andrzej Bąkowski s. 256-258
Adwokat Jerzy Biejat (1921-2002) Andrzej Bąkowski s. 258-259
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 263-265
Posiedzenia NRA Andrzej Bąkowski s. 263-264
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 265-267
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 265-267
Adwokat Bohdan Hryniewicz (1935-2002) Andrzej Bąkowski s. 267-269
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 273-274
Uchwała Nr 63 Prezydium NRA z dnia 12 października 2004 r. Andrzej Bąkowski s. 275-278
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 275-276
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 276-280
Wołyń: epopeja polskich losów 1939–2013: akt I i II Andrzej Bąkowski s. 277-279
Z posiedzeń Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 277-279
Z posiedzeń plenarnych NRA Andrzej Bąkowski s. 277-281
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 280-284
Z posiedzeń Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 281-285
Adw. Andrzej Wojciech Konopka (1931–2004) Andrzej Bąkowski s. 282-283
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 284-288
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 287-289
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 289-292
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 290-293
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 293-296
Adwokat Stanisław Parys (1917-2002) Andrzej Bąkowski s. 294-295
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Awokackiej Andrzej Bąkowski s. 296-299
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 296-297
Z posiedzeń Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 296-298
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 297-299
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 297-298
Posiedzenia NRA Andrzej Bąkowski s. 298-301
Z posiedzeń Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 298-304
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 299-300
Z posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 299-300
Wieczór refleksji Warszawskiej Adwokatury Andrzej Bąkowski s. 299-301
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 300-303
Szpalty pamięci : adwokat Jan Czyżewski 1925-1996 Andrzej Bąkowski s. 301-302
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 303-308
Obowiązek pamięci Andrzej Bąkowski s. 306-307
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 307-310
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackej Andrzej Bąkowski s. 310-312
Jan Nowak-Jeziorański (1913–2005) Andrzej Bąkowski s. 313-316
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 315-317
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 320-322
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 325-327
Komunikat o XI Konkursie im. Profesora Manfreda Lachsa Andrzej Bąkowski s. 327
Sprostowanie Andrzej Bąkowski s. 328
Szpalty pamięci : adw. Bohdan Oziemski (1925-2006) Andrzej Bąkowski s. 342-344
Posiedzenie plenarne NRA w dniach 25-26 marca 2006 r. w Grzegorzewicach Andrzej Bąkowski s. 343-347
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 347-352
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 352-354
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 356-358