Znaleziono 7 artykułów

Iwona Bąk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestępczość w krajach członkowskich Unii Europejskiej : analiza statystyczna Iwona Bąk Katarzyna Cheba s. 57-69
Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku Iwona Bąk Małgorzata Matlegiewicz s. 57-67
Influence of feature selection methods on classification sensitivity based on the example of a study of Polish voivodship tourist attractiveness Iwona Bąk s. 134-145
Tourist activity of pensioners in Poland in 2009 : a statistical analysis Iwona Bąk s. 155-168
Indeksy konkurencyjności w obszarze turystyki na świecie i w Polsce Iwona Bąk s. 157-170
Wpływ wybranych czynników na zróżnicowanie uczestnictwa w wyjazdach turystycznych na przykładzie gospodarstw domowych emerytów Iwona Bąk s. 227-241
Badanie wyjazdów turystycznych emerytów i rencistów w Polsce : analiza statystyczna Iwona Bąk s. 347-359