Znaleziono 3 artykuły

Matylda Awedyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Foresight jako narzędzie rozwoju turystyki regionalnej : studium przypadku regionu Laponii (Finlandia) Matylda Awedyk s. 81-92
Atrakcyjność tanich linii lotniczych w zaspokajaniu popytu na polskim rynku usług turystycznych Matylda Awedyk Hanna Walerjańczyk s. 283-299
Charakterystyka społeczno-demograficzna oraz ekonomiczna turystów uczestniczących w pozaeuropejskich wycieczkach poznawczych Matylda Awedyk s. 317-331