Znaleziono 23 artykuły

Sławomir Augusiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład i liczebność stałej armii w Prusach Książęcych w latach 1656-1660 Sławomir Augusiewicz s. 27-47
Kurlandzka kampania wojsk brandenburskich pod komendą Bogusława Radziwiłła : projekty i realizacja 1658-1659 Sławomir Augusiewicz s. 37-68
    Zacytuj
  • Udostępnij
The composition of the Brandenburg-Prussian Military Aid in Campaigns Against Turkey in 1672-1675 Sławomir Augusiewicz s. 47-55
Spis uchodźców z Wielkiego Księstwa Litewskiego w Prusach Książęcych w latach 1655-1656 w zbiorach Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbesitz w Berlinie Sławomir Augusiewicz s. 97-181
"Polska a Brandenburgia - Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne", Andrzej Kamieński, Poznań 2002 : [recenzja] Sławomir Augusiewicz Andrzej Kamieński (aut. dzieła rec.) s. 113-116
Trzecia sesja naukowa z cyklu "Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich" Sławomir Augusiewicz s. 159-161
Nieznane materiały do bitwy ochmatowskiej 1665 roku w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbestitz Berlin-Dahlem Sławomir Augusiewicz s. 159-173
"Wybitni Polacy w Królewcu. XVI - XX wiek. = Die hervorragenden Polen in Kōnigsberg 16.-20 Jh", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, wstęp i redakcja Janusz Jasiński, Olsztyn 2005 : [recenzja] Mirosław Ossowski Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Na płonącej Ukrainie: dzieje Kozaczyzny 1646 – 1651", Władysław Andrzej Serczyk, Warszawa 1998 : [recenzja] Sławomir Augusiewicz Władysław Andrzej Serczyk (aut. dzieła rec.) s. 216-218
Spokojne sąsiedztwo? : z dziejów sporów granicznych pomiędzy Prusami Książęcymi a Mazowszem w XVII wieku Sławomir Augusiewicz s. 225-230
Najazdy tatarskie na Prusy Książęce (1656-1657) : legendy i fakty Sławomir Augusiewicz s. 233-247
"Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Śląsku", Jerzy Maroń, Wrocław 2000 : [recenzja] Sławomir Augusiewicz Jerzy Maroń (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"Wybitni Polacy w Królewcu. XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Walenty Piłat Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 297-300
„Die europäische Mächte und der >>Lange Türkenkreig<< Kaiser Rudolfs II. (1593-1606)”, Jan Paul Niederkorn, Wien 1993 : [recenzja] Sławomir Augusiewicz Jan Paul Niederkorn (aut. dzieła rec.) s. 335-339
Sejm krajowy Prus Książęcych w XVI-XVII wieku Sławomir Augusiewicz s. 335-339
Zdobycie Grudziądza w 1659 roku w relacji Jerzego Lubomirskiego Sławomir Augusiewicz s. 339-348
Olsztyńskie obchody osiemdziesiątej rocznicy śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego Sławomir Augusiewicz s. 342-344
"Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Danuta Bogdan Tadeusz Oracki Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 414-419
    Zacytuj
  • Udostępnij
Reorganizacja armii prusko-brandenburskiej w 1655 roku Sławomir Augusiewicz s. 423-431
"Prostki 1656", Sławomir Augusiewicz, Warszawa 2001 : [recenzja] Jerzy Maroń Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 467-469
"Działania militarne w Prusach Książęcych w latach 1656-1657", Sławomir Augusiewicz, Olsztyn 1999 : [recenzja] Jerzy Maroń Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 472-474
Wokół dziejów militarnych wschodniopomorskiego obszaru działań wojennych Sławomir Augusiewicz Norbert Kasparek Jerzy Maroń Wiesław Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 555-575