Znaleziono 3 artykuły

Jadwiga Antoniewiczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Groby ciałopalne w obstawie kamiennej w Nowodworach koło Warszawy Jadwiga Antoniewiczowa s. 95-148
Znaleziska z Sinołęki w powiecie węgrowskim Jadwiga Antoniewiczowa s. 313-332
Wczesnośredniowieczne naczynia z czarnej gliny w Lund Ragnar Blomqvist Jadwiga Antoniewiczowa (tłum.) s. 331-349