Znaleziono 7 artykułów

Jerzy Andrzejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między papiernictwem a bibliofilstwem, Jadwidze Siniarskiej-Czaplickiej : in memeoriam Jerzy Andrzejewski Józef Dąbrowski s. 105-126
Zasługi Heleny Więckowskiej w badaniach nad życiem i działalnością Joachima Lelewela Jerzy Andrzejewski s. 127-132
Zbiory specjalne w bibliotekach Łodzi Jerzy Andrzejewski s. 135-141
Nad szóstym tomem korespondencji emigracyjnej Joachima Lelewela Jerzy Andrzejewski s. 149-153
Wydawnictwa bibliograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi Jerzy Andrzejewski s. 153-169
Listy Jerzego Andrzejewskiego do Czesława i Janiny Miłoszów. Jerzy Andrzejewski s. 181-191
"Dziennik z powstania warszawskiego", Jerzy Andrzejewski, "Dialog" nr 10 (1984) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jerzy Andrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 189