Znaleziono 11 artykułów

Wiesław Andrukowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teorie i praktyki nauczania w ujęciu komplementarnym Wiesław Andrukowicz s. 7-26
Chowanna - w dwusetną rocznicę urodzin Bronisława F. Trentowskiego Wiesław Andrukowicz s. 9-19
Z żalem żegnamy Panią Profesor Janinę Parafiniuk-Soińską (1922–2012) Wiesław Andrukowicz Renata Towlson s. 9-13
Pedagogiczne przewroty i powroty – dynamiczne ramy rozwoju Wiesław Andrukowicz s. 43-69
Dobro komplementarności i zło redukcji Wiesław Andrukowicz s. 71-94
Różnojednia, czyli (po)nowoczesna koncepcja dydaktyki komplementarnej Bronisława F. Trentowskiego Wiesław Andrukowicz s. 91-110
"W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie : życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości", Julita Orzelska, Kraków 2014 : [recenzja] Wiesław Andrukowicz Julita Orzelska (aut. dzieła rec.) s. 117-126
Geniusz : tradycja i wyzwania współczesności Wiesław Andrukowicz s. 149-169
"Pedagogika, tom 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji", Bogusław Śliwerski, Gdańsk 2010 : [recenzja] Wiesław Andrukowicz Bogusław Śliwerski (aut. dzieła rec.) s. 149-161
Fragmenty recenzji Wiesław Andrukowicz Roman Leppert s. 271
"Chowanna. (Myśli wybrane)", Bronisław Ferdynand Trentowski, komentarz, wybór i opracowanie Wiesław Andrukowicz, Kraków 2010 : [recenzja] Bogusław Śliwerski Wiesław Andrukowicz (aut. dzieła rec.) Bronisław Ferdynand Trentowski (aut. dzieła rec.) s. 283-286