Znaleziono 2 artykuły

Łukasz Ambroziak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ umowy o wolnym handlu Unia Europejska-Ukraina na polski import rolno-spożywczy z Ukrainy Łukasz Ambroziak s. 9-22
Potencjalny wpływ Umowy o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia na polski handel rolno-spożywczy z Japonią Łukasz Ambroziak s. 117-129