Znaleziono 9 artykułów

Dorota Ambroży

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielowymiarowość estetyki codzienności Dorota Ambroży s. 9-17
Fenomen cielesności w aspekcie estetyki Dorota Ambroży s. 12-21
Trening sprawności fizycznej w szkoleniu publicznych służb bezpieczeństwa Tadeusz Ambroży Dorota Ambroży s. 20-27
Wpływ popularności ucznia w klasie szkolnej na bezpieczeństwo jednostki w grupie rówieśniczej Dorota Ambroży Karolina Gruca Joanna Kafel Krystyna Kapik-Gruca s. 74-85
Distribution of Minimal and Maximal Values of the Location of the Centre of Pressure in the Frontal and Sagittal Planes in Healthy Boys and Boys with Mild Intellectual Disability Participating in 12-Week Equestrian Classes Dorota Ambroży Tadeusz Ambroży Stanisław Stanisław Gulak Lucia Kendrová Anna Mazur-Rylska Wioletta Mikuľáková Dariusz Mucha Dawid Mucha Jarosław Omorczyk Ewa Puszczałowska-Lizis s. 86-116
The evaluation of Ju-jitsu trainees’ physical fitness depending on the utilization of acrobatic and agility exercises in training Tadeusz Ambroży Dorota Ambroży Patrycja Kawa Maciej Kukuła Dariusz Mucha s. 108-116
Most Common Injuries to Professional Contestant Karate Tadeusz Ambroży Dorota Ambroży Wojciech Czarnecki Mariusz Janusz Dariusz Mucha Teresa Mucha Juliusz Piwowarski s. 142-164
Safety culture in sporting activity Dorota Ambroży Ewa Dybińska Mirosław Juszkiewicz s. 171-177
Wartości kultury fizycznej w grupie sportowców uprawiających sporty walki Tadeusz Ambroży Dorota Ambroży Adam Jurczak Waldemar Makuła Dariusz Mucha s. 273-284