Znaleziono 4 artykuły

Tamara Agapkina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
U polonistów Instytutu Słowianoznawstwa i Bałkanistyki AN ZSRR w Moskwie Tamara Agapkina Anna Grygo (tłum.) s. 96-101
Kronika zagraniczna: z prac moskiewskiego Instytutu Słowianoznawstwa Tamara Agapkina s. 137-141
">>Janko muzykant<< Sienkiewicza w ZSRR w latach dwudziestych i trzydziestych", Tamara Agapkina, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik Tamara Agapkina (aut. dzieła rec.) s. 170
Вацлав Серошевский : письма Винкентию Винкентьевичу Вересаеву Tamara Agapkina s. 305-315