Znaleziono 2 artykuły

Czesław Adamiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Popytowe uwarunkowania indywidualnego osadnictwa turystycznego w Polsce Czesław Adamiak Dariusz Sokołowski s. 27-43
Internal migration in Germany in 1990 and 2005 Czesław Adamiak Daniela Szymańska Stefania Środa-Murawska Kamila Świderska s. 109-120