Znaleziono 6 artykułów

Magdalena Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skala przestępczości w województwie małopolskim w latach 2000-2012 Magdalena Adamczyk s. 5-19
Przestępczość w krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2010 Magdalena Adamczyk s. 5-39
Rozmiary przestępczości w województwie wielkopolskim w latach 2000-2011 Magdalena Adamczyk s. 23-37
Zjawisko przestępczości w województwie opolskim w latach 2000 –2012 Magdalena Adamczyk s. 23-36
Stan bezpieczeństwa na terenie województwa lubuskiego w latach 2000-2012 Magdalena Adamczyk s. 46-68
Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu w Polsce w latach 2000-2011 Magdalena Adamczyk s. 77-88