Znaleziono 3 artykuły

Władysław Abraham

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Privilegium fori duchowieństwa w ustawodawstwie Kościoła polskiego w wieku XIII Władysław Abraham s. 1-16
Nieznane synody i nieznane statuty Władysław Abraham s. 115-128
Uzupełniony katalog dawnych łacińskich biskupów kijowskich Władysław Abraham s. 413-426