Znaleziono 21 artykułów

Jerzy (Pańkowski)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Экклесиологическое измерение современного христианства Jerzy (Pańkowski) s. 5-8
Kształtowanie się terminu "Theotokos" w okresie soborów powszechnych i jego znaczenie chrystologiczno-soteriologiczne Wasilios A. Tsigkos Jerzy (Pańkowski) (tłum.) s. 9-32
Instytucja pentarchii w Kościele Prawosławnym i jej znaczenie dzisiaj Athanasios Angelopulos Michaii Tritos Jerzy (Pańkowski) (tłum.) s. 93-98
"Współczesna" antropologia chrześcijańska Jerzy (Pańkowski) s. 117-132
Człowiek i jego odrodzenie według dogmatyki Kościoła Prawosławnego w aspekcie bizantyjskiej tradycji liturgicznej Wasilios Tsingos Jerzy (Pańkowski) (tłum.) s. 120-143
Europa i chrześcijaństwo : (wykład w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie) : (22 sierpnia 2003 r.) Jerzy (Pańkowski) (tłum.) s. 147-161
Nauka o Cerkwi według św. Hilariona Troickiego Jerzy (Pańkowski) s. 151-166
Autorytet w Kościele Jerzy (Pańkowski) s. 153-162
Aktualny stan przygotowań do Soboru Panprawosłanego Jerzy (Pańkowski) s. 163-175
Pismo Święte w świetle teologii Kościoła wschodniego Jerzy (Pańkowski) s. 173-184
Charakter i specyfika liturgii uprzednio poświęconych darów Jerzy (Pańkowski) s. 179-195
Życie, działalność i twórczość św. Ignacego Branczaninowa Jerzy (Pańkowski) s. 185-225
Монашество перед лицом вызовов современного мира Jerzy (Pańkowski) s. 185-192
Soteriologiczne znaczenie postrzyżyn i ślubów zakonnych Jerzy (Pańkowski) s. 233-267
Motywacja ofiarowania jałmużny innym Jerzy (Pańkowski) s. 247-251
"Współczesna teologia prawosławna", Karl Christian Felmy, Białystok 2005 : [recenzja] Jerzy (Pańkowski) Karl Christian Felmy (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Starcy Pustelni Optyńskiej", Ireneusz Cieślik, Kraków 2005 : [recenzja] Jerzy (Pańkowski) Ireneusz Cieślik (aut. dzieła rec.) s. 267-269
Православная семья Jerzy (Pańkowski) s. 269-283
"Nie potrzebują lekarza zdrowi.... Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka", Krzysztof Leśniewski, Lublin 2006 : [recenzja] Jerzy (Pańkowski) Krzysztof Leśniewski (aut. dzieła rec.) s. 287-292
Świat i człowiek Jerzy (Pańkowski) Zdzisław Kijas (aut. dzieła rec.) s. 349-352
Pytanie o ekumenizm Jerzy (Pańkowski) Zdzisław Kijas (aut. dzieła rec.) s. 353-356