Znaleziono 1 artykuł

Ф. В. Шуваевой

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Путешествие в икарию…", Э. Кабет, перевод Э. Л. Гуревича, комментарии Э. Л. Гуревича и Ф. В. Шуваевой, вступна статйя В. П. Волгйна, Москва- Ленинград 1948, Изд. Акад. Наук CCCР, cz. I, II/III, s. 647, 1 nlb., 1 tabl.; 518, 2 nlb., 1 tabl. : [recenzja] Rachmiel Brandwajn В. П. Волгйн (aut. dzieła rec.) Э. Л. Гуревич (aut. dzieła rec.) Э. Кабет (aut. dzieła rec.) Ф. В. Шуваевой (aut. dzieła rec.) s. 1132-1135