Znaleziono 1 artykuł

I. Ю. Шкцька

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Гендерий особлиьостй манйпулятиьного дискурсу : на материали украинськои мови I. Ю. Шкцька s. 559-568