Znaleziono 1 artykuł

Дагмар Жидкова

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Заимствование и межъязыковая омонимия (на материале русизмов в чешском языке и богемизмов в русском языке) Дагмар Жидкова s. 185-197