Znaleziono 1 artykuł

Н. Л. Блищ

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"А.М. Ремизов и русская литература ХIХ-ХХ вв.: рецепция, рефлексия, авторефлексия", Н. Л. Блищ, Минск 2013 : [recenzja] Tatiana Kuczina Н. Л. Блищ (aut. dzieła rec.) s. 343-345