Znaleziono 4 artykuły

Piotr Żurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kardynał Mieczysław Ledóchowski i Kościół katolicki w Serbii w drugiej połowie XIX w. Piotr Żurek s. 109, 23-41
Narodowość czarnogórska w dualizmie tożsamości przed II wojną światową i po niej Piotr Żurek s. 246-256
"Czarnogórcy i Serbowie w rosyjskiej polityce księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (1802-1806)", Piotr Żurek, Kraków 2009 : [recenzja] Norbert Kasparek Piotr Żurek s. 409-416
Akcja Hotelu Lambert na rzecz obalenia bana Chorwacji Josipa Jelačicia w dobie Wiosny Ludów Piotr Żurek s. 439-448