Znaleziono 10 artykułów

Marcin Żukowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty dotyczące PZPR w latach 1948-1990 (liczebność, skład społeczny, dewizowe składki członkowskie i nomenklatura kadr) Marcin Żukowski s. 123-140
Okres Października ’56 w relacji Stefana Jędrychowskiego złożonej w roku 1983 Marcin Żukowski s. 143-156
Metody tworzenia i etapy powstawania Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku w latach 1945–1949 (działacze, struktury, finanse) Marcin Żukowski s. 197-228
"Tacy byli” : pracownicy polityczni KW PZPR w Gdańsku w latach 1978–1979 Marcin Żukowski s. 207-219
Dokumentacja finansowa Komitetów Wojewódzkich PZPR na przykładzie gdańskiej organizacji partyjnej – Instrukcja do preliminarza budżetowego na 1950 r. Marcin Żukowski s. 229-241
"КПСС и ПОРП Marcin Żukowski Богдан Музиаль (aut. dzieła rec.) s. 253-264
Konferencja: „Komuniści w międzywojennej Warszawie”, Warszawa 4 XII 2012 r. Marcin Żukowski s. 265-267
Konwersatorium „PZPR w literaturze naukowej”, Łochów 1–2 kwietnia 2014 r. Marcin Żukowski s. 265-266
Mię353dzynarodowa konferencja naukowa: ">>To idzie młodość<<. Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu", Radzyń Podlaski, 28-29 IX 2015 r. Marcin Żukowski s. 353-357
Konferencja: „Elity komunistyczne w Polsce”, Lublin, 19-20 września 2013 r. Mirosław Szumiło Marcin Żukowski s. 361-367