Znaleziono 3 artykuły

Jacek Żukowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fawory i loki miłości. Przyczynek do ikonografii Władysława IV Wazy Jacek Żukowski s. 21-47
'Pompa vestimentis'. Organizacja służb szatniarskich na Dworze Wazowskim 1587-1648 Jacek Żukowski s. 51-74
Z majestatu pańskiego na śmiertelne mary: polskie i europejskie egzekwie królowej Cecylii Renaty (1644) Jacek Żukowski s. 79-125