Znaleziono 11 artykułów

Jan Żebrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O godności dziecka i jego prawach Jan Żebrowski s. 22-37
Poznawcze i wychowawcze aspekty czasopisma „Mały Przegląd” Janusza Korczaka Jan Żebrowski s. 22-36
Socjologiczne aspekty zawodu i pozycji społecznej - droga do tożsamości wychowawców profesjonalnych Jan Żebrowski s. 24-43
Etyczne i aksjologiczne aspekty wychowania do odpowiedzialności Jan Żebrowski s. 73-88
Edukacja wielokulturowa w integrującej się Europie Jan Żebrowski s. 109-120
"Społeczeństwo w trakcie zmiany", Andrzej Radziewicz-Winnicki, Gdańsk 2004 : [recenzja] Jan Żebrowski Andrzej Radziewicz-Winnicki (aut. dzieła rec.) s. 124-126
Współczesny nauczyciel-wychowawca i jego świat wartości Jan Żebrowski s. 163-176
Wychowanie wielokulturowe w społeczeństwie obywatelskim Jan Żebrowski s. 221-232
Szkoła polska na Batignolles w Paryżu w służbie polskości i wychowania narodowego (geneza, rozwój, struktura) Jan Żebrowski s. 331-350
Monografia o szwedzkiej oświacie Jan Żebrowski Józef Półturzycki (aut. dzieła rec.) s. 351-360
Magia, fantastyka, przygoda… Jan Żebrowski Jagoda Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 380-382