Znaleziono 7 artykułów

Stanisław Żaryn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ratusz staromiejski Stanisław Żaryn s. 107-114
Stare i nowe portale w kamienicach staromiejskich Stanisław Żaryn s. 115-118
Polichromowany strop kasetonowy w kamienicy warszawskiej Rynek St. Miasta 34 Karol Dąbrowski Stanisław Żaryn s. 116-124
"Ratusz Starej Warszawy", Stanisław Żaryn, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Stanisław Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 173
"Rekonstrukcja starej architektury", Stanisław Żaryn, "Stolica", R. VI, nr 11 (226) : [recenzja] J. Lepiarczyk Stanisław Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Rzemiosło artystyczne w odbudowie Starego Miasta", Maria Sulimierska, Stanisław Żaryn, "Stolica", R. VI, nr 11 (226) : [recenzja] J. Lepiarczyk Maria Sulimierska (aut. dzieła rec.) Stanisław Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 213
"Kolumna Zygmunta i historia jej odbudowy", Stanisław Żaryn, "Stolica", R. IV, nr 16-17 (127-128) : [recenzja] Stanisław Żaryn s. 285