Znaleziono 1 artykuł

Jakub Świetlik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Europie (UE-25) jako czynnik wpływający na finansowanie przedsiębiorstw w ujęciu makro Jakub Świetlik s. 92-115