Znaleziono 8 artykułów

Teresa Świętosławska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Quo vadis?" Henryka Sienkiewicza : powieść historyczna czy epos? Teresa Świętosławska s. 103-122
"Stanisław Adamczewski. Pedagog-edytor-badacz literatury", Teresa Świętosławska, Łódź 1994 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Teresa Świętosławska (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Stanisław Adamczewski jako edytor tekstów literackich na użytek szkolny w serii "Wielka Biblioteka" Teresa Świętosławska s. 193-231
Stanisław Adamczewski : w dwudziestą piątą rocznicę zgonu Teresa Świętosławska s. 197-214
"Quo vadis? Henryka Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła", Teresa Świętosławska, Łódź 1997 : [recenzja] Hanna Tadeusiewicz Teresa Świętosławska (aut. dzieła rec.) s. 201-203
O drogach i "błądzikach" metodologicznych Stanisława Adamczewskiego Teresa Świętosławska s. 219-247
Z kręgu sporów o historię literatury w polonistyce szkolnej dwudziestolecia międzywojennego Teresa Świętosławska s. 257-276
Kalendarium życia i działalności Stanisława Adamczewskiego (1883-1952) Teresa Świętosławska s. 333-341