Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Marian Świątkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo pracy II RP : symbioza zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnwgo : (prolegomena do współczesnego podziału zatrudnienia) Andrzej Marian Świątkowski s. 169-191
Swoboda przepływu „pracy”: pracowników czy zatrudnionych wewnątrz Unii Europejskiej? Andrzej Marian Świątkowski s. 185-202
"Europejskie prawo socjalne", Andrzej Marian Świątkowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Mariusz G. Wieczorek Andrzej Marian Świątkowski (aut. dzieła rec.) s. 199-201
Zmiany w uprawnieniach pracowników związane z rodzicielstwem Andrzej Marian Świątkowski s. 203-228
Polish Report on Strikes Andrzej Marian Świątkowski s. 301-334
The Right to Strike in Health Service Andrzej Marian Świątkowski s. 303-314
Nowelizacja zobowiązaniowych stosunków pracy Andrzej Marian Świątkowski s. 309-330
Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej Marcin Wujczyk Andrzej Marian Świątkowski s. 409-436