Znaleziono 1 artykuł

Szczepan Świątek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty w rozwoju obszaru strategicznego Kraków-Wschód : materiały konferencyjne 13-15 marca 1997 r., Krakowskie Forum Rozwoju 1997 Szczepan Świątek s. 213-215