Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Ślusarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja tematem wyborczym – polityczne uwarunkowania reform systemów oświaty Magdalena Ślusarczyk s. 22-36
Transnarodowość w przestrzeni domowej polskich rodzin migracyjnych w Norwegii Paula Pustułka Magdalena Ślusarczyk s. 23-37
Caught between Breadwinning Emotional Provisions : The Case of Polish Migrant Fathers in Norway Paula Pustułka Justyna Struzik Magdalena Ślusarczyk s. 117-139